Privacyverklaring

Snoezelkoning Privacyverklaring
Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Snoezelkoning kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Snoezelkoning, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Snoezelkoning verstrekt.

Snoezelkoning kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw gestuurde documenten t.b.v. een offerte, factuur of anderszins
- Uw rekeningnummer
- Uw IP-adres

Waarom Snoezelkoning gegevens nodig heeft.
Snoezelkoning verwerkt uw persoonsgegevens doorgaans om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Snoezelkoning uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het sturen van facturen.

Hoe lang Snoezelkoning gegevens bewaart
Snoezelkoning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Snoezelkoning verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Snoezelkoning worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Snoezelkoning gebruikt in voorkomend geval deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Snoezelkoning maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Snoezelkoning bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Indien Snoezelkoning gebruik gaat maken van Google Analytics zal dit via deze site kenbaar gemaakt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Snoezelkoning.nl. Snoezelkoning zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Snoezelkoning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Snoezelkoning maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Snoezelkoning verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Snoezelkoning op via info@snoezelkoning.nl. De website www.snoezelkoning.nl is een website van Snoezelkoning.

Bereikbaar
Snoezelkoning is bereikbaar via het telefoonnummer 013 - 8220879 of per mail via info@snoezelkoning.nl.
Per post is Snoezelkoning te bereiken via: Snoezelkoning, De Kraan 12, 5056 EB Berkel Enschot